Psychoterapia Wrocław

Przygotowanie zawodowe
psychoterapia-wroclaw
Wyższe studia psychologiczne o specjalności klinicznej na Uniwersytecie Wrocławskim
psycholog-wroclaw
Studia Podyplomowe na Dolnośląskiej Szkole Wyższej Edukacji we Wrocławiu
2018

Kurs Gestalt

Ukończyłam kurs terapii Gestalt 1 rok

Studium Socjoterapii

Ukończyłam roczne Studium Socjoterapii

Szkoła Trenerów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Ukończyłam 2-letnią Szkołę Trenerów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego pod kierownictwem Marii Haracz – Dąbrowskiej. W ramach tej Szkoły uczestniczyłam w szeregu warsztatów, treningów psychologicznych i w superwizji pracy własnej

Licencje trenerskie PTP

Po ukończeniu Szkoły Trenerów PTP przeprowadziłam jako drugi, a potem pierwszy prowadzący szereg treningów i warsztatów psychologicznych, część z nich pod superwizją, co zakończyło się uzyskaniem licencji trenerskiej I i II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Systemowa Terapia Rodzin

Ukończyłam 2-letnią szkołę Systemowej Terapii Rodzin prowadzoną przez Fundację Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

Szkoła Terapii Par

Ukończyłam roczną Szkołę Terapii Par prowadzoną przez Instytut Psychiatrii i Neurologii pod przewodnictwem prof. Ireny Namysłowskiej.

Trening asertywności

Profilaktyka uzależnień i promocji zdrowia

Szkolenie z metody Carole Sutton

Szkolenie z metody Dennisona

Szkolenie dot. nadużyć seksualnych wobec dzieci

Szkolenie z nadpobudliwości psychoruchowej

Kurs terapii Faber-Mazlish

Kurs ekologicznej terapii rodzin

Kurs przeciwdziałania przemocy domowej

Kurs z metaforycznych opowieści i metafor

Kurs z metaforycznych opowieści i metafor w instytucie Ericksona

Szkolenia z pracy metodą Hellingera

Droga zawodowa

 • Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii

  Od ukończenia studiów po krótkim okresie pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym przez 12 lat pracowałam w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii. W ramach tej pracy prowadziłam przez wszystkie lata terapię grupową głównie dla młodzieży licealnej, w niewielkim stopniu też dla gimnazjalnej.

 • Terapie indywidualne

  Drugim dominującym nurtem mojej pracy przez wszystkie lata od ukończenia studiów była terapia indywidualna dla starszej młodzieży i dorosłych. Z biegiem czasu przesunęłam akcent uwagi na osoby pełnoletnie. Nieprzerwanie pracuję indywidualnie najpierw w Ośrodku, potem równolegle w Gabinecie Prywatnym, a teraz tylko w ramach praktyki prywatnej. Jest to aktualnie główny…

 • Terapie rodzin

  Zajmowałam się kilka lat terapią rodzin.

 • Obserwacje i analizy

  Przez kilka lat zajmowałam się również statystycznym i analitycznym aspektem pracy psychologa, prowadziłam badania efektów pracy.

Jestem współautorką książki (wraz z Bogną Bartosz), która jest sprawozdaniem z mojej pracy badawczej „O doświadczaniu bezdomności”