Psychoterapia Wrocław

Informacje praktyczne i zasady
Każde spotkanie w gabinecie trwa 50 minut
Nie podaję kosztów na stronie, gdyż z różnych przyczyn są one zmienne
Najkorzystniejsza częstotliwość spotkań przy dłuższym kontakcie to wizyta raz w tygodniu
Jeśli z jakiegoś powodu ktoś chciałby mieć inny tryb spotkań – możemy o tym porozmawiać i ustalić indywidualnie
Staram się, by była to stała godzina korzystna dla obu stron
Jeśli wizyta z jakiejś przyczyny nie może się odbyć, proszę o informowanie mnie o tym najpóźniej dzień przed spotkaniem – dzięki temu też mogę umawiać inne osoby
Jeśli ktoś korzysta z terapii przez dłuższy czas, wskazane jest nieopuszczanie spotkań. Jeśli w dniu wizyty cokolwiek innego ma się wydarzyć, co uniemożliwi przyjście – proszę zadzwonić, przełożymy ją na inny dzień, by nie stracić tygodnia
Nie zawsze będę miała do dyspozycji termin korzystny dla danej osoby, proszę więc o cierpliwość w oczekiwaniu na termin
Czasami będę sugerowała lub prosiła o konsultacje u lekarzy różnych specjalności – psychiatry, neurologa lub innych
Przyjmuję aktualnie w poniedziałki i środy od godzin porannych do wczesnopopołudniowych, we wtorki i czwartki od południa do wieczora
Mam obowiązek zgodnie z Kodeksem Etycznym udzielać informacji policji, sądowi, gdy o nią wystąpią, oraz zgłaszać bezpośrednie i potwierdzone zagrożenie życia i zdrowia danej osoby lub jej otoczenia
Nie udzielam w przypadku osób dorosłych żadnych informacji osobom postronnym, chyba, że zainteresowany ustali ze mną taką możliwość bądź konieczność i wyrazi zgodę
Wystawiam na prośbę osoby zainteresowanej opinie, zaświadczenia, rachunki
Zawsze proszę jedynie o imię, nazwisko i telefon kontaktowy. Pełne dane potrzebne są mi jedynie do wystawienia w/w dokumentów

Wszystkie informacje osobiste łącznie z imieniem, nazwiskiem i numerem telefonu oraz faktem odbycia spotkania objęte są pełną tajemnicą.

Moje zasady pracy zgodne są z Kodeksem Etycznym Psychologa.